Kurs instruktorski (15-21.08.2016)

Na stronie internetowej PZBS pojawiła się informacja potwierdzająca organizację

  • Kursu instruktorskiego (15-21 sierpnia br.)
  • Kursokonferencji dla instruktorów i trenerów brydża sportowego (21-25 sierpnia br.)

WZBS w Łodzi dla osób chętnych do wzięcia udziału w wymienionych kursach, które planują rozpocząć nauczanie brydża młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych grupach przewiduje częściową refundację kosztów. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie. Wysokość refundacji będzie na poziomie 200 – 450 zł.

Myślę, że występując w imieniu WZBS jesteśmy w stanie wydłużyć o kilka dni termin dokonania zgłoszenia i wpłaty zaliczki. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt drogą elektroniczną j.grzelczak@lzbs.pl ew. telefonicznie 698 624 608.

Kilka słów komentarza.

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele zmian w strukturach PZBS. Zarząd związku dostrzegając ogromne dysproporcje w zaangażowaniu terenowych jednostek w proces szkolenia zwłaszcza młodzieży ale i osób dorosłych planuje uruchomić i wspierać finansowo centralny model szkolenia. Celem jest skopiowanie rozwiązań z najlepiej funkcjonujących ośrodków na teren całego kraju. Rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości finansowania rozwoju brydża sportowego, organizowania kursów i zajęć dla różnych grup wiekowych.

Jednym z elementów jest umożliwienie jak największej grupie osób zdobycie uprawnień instruktorskich, które niezbędne są do prowadzenia zajęć finansowanych przez jednostki samorządu lokalnego. Dodatkowo uczestnicząc w kursie można uzyskać wiedzę jakich argumentów używać w rozmowach z dyrektorami szkół, domów kultury czy zarządami klubów seniora, aby przekonać ich do zasadności uruchomienia zajęć z brydża.

Ze swojej strony mogę zagwarantować różne formy wsparcia na polu działalności instruktorskiej. Brydż w świadomości opinii publicznej nie jest sportem zbyt medialnym, często mylnie kojarzony jest jako jedna z wielu podobnych gier karcianych. Naszą rolą i osób, które chciałyby nauczać brydża jest przekonać innych, że jest inaczej.

Nauka brydża, jak twierdzą praktycy i specjaliści trenerzy, powoduje harmonijny rozwój ciała i umysłu, a także jest początkiem wyrabiania u młodych ludzi potrzeby stałego, samodzielnego działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności psychofizycznej, kształtowania stałej aktywności, przygotowania  do czynnego wypoczynku dla zachowania zdrowia, osiągania wysokiego poziomu sprawności psychomotorycznej, sprawności technicznej i umiejętności gry umożliwiającej udział w zawodach sportowych, pobudzania aspiracji osiągania dobrych wyników.

Brydż sportowy jako stymulator rozwoju intelektualnego młodzieży, posiada wiele walorów edukacyjnych. Między innymi powoduje doskonalenie procesu zapamiętywania, (brydżysta ma zwiększony zakres spostrzegania wątków potrzebnych do przeanalizowania danego problemu), skraca czas wykonywania toku myślowego – szybciej znajduje rozwiązania , pobudza myślenie logiczne, rozwija wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne, rozwija umiejętność współpracy, powoduje nawiązywanie kontaktów, wskazuje i uzasadnia potrzebę bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, który jest oficjalnym językiem stosowanym w brydżu sportowym.

Brydż, jak dowodzą badania, pomaga wykształcić ważne we współczesnym świecie cechy takie jak odporność na stres, odwagę, koncentrację, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność za partnera, Częste wykorzystywanie mózgu pozwala utrzymać system immunologiczny w doskonałej kondycji, a także zachować sprawność intelektualną do późnych lat.

O tym i wielu innych sprawach będzie można szerzej dowiedzieć się na kursach instruktorskich.

Dodaj komentarz