Sprawozdanie po pierwszych trzech tygodniach

Od trzech tygodni jestem Prezesem WZBS w Łodzi. Mimo wielu innych obowiązków starałem się nie zmarnować tego czasu. Nie ukrywam, że niemalże wszystko jest dla mnie nowe, ale staram się szybko adaptować do warunków, w których przez najbliższe 4 lata zobowiązałem się pracować. Ponieważ chciałbym abyśmy sprawnie funkcjonowali, już teraz chcę przedstawić swoje plany.

Większość członków Zarządu realizuje swoje zadania czysto społecznie. Na dziś finanse związku są tak skromne, że ledwo pokrywają bieżącą działalność. Po stronie Zarządu jedynymi beneficjentami prac związanych z brydżem są dziś Czarek Kanar (Skarbnik i Sekretarz), sędziujący Artur Wasiak i Michał Klichowicz i ja – pobierający niewielki ryczałt na telefon oraz pozostawione na niezmienionym poziomie wynagrodzenie z tytułu obsługi strony www związku. W rozsądnej perspektywie będę starał się doprowadzić do sytuacji, w której każda osoba wykonująca działania na rzecz WZBS-u będzie miała zwracane poniesione koszty. W dalszej kolejności podejmiemy wspólnie decyzję w jakiej formie wynagradzać osoby, których działania będą przekładać się na wpływy finansowe dla WZBS-u.

Uzupełniony został zakres obowiązków, za które odpowiadają poszczególne osoby. Po szczegóły odsyłam na naszą stronę.

Ponadto Czarek Kanar wyraził wolę sukcesywnego wycofywania się z pełnionych obowiązków. W konsekwencji planuję rozdzielenie pełnionych przez Niego funkcji i dokooptowanie do Zarządu kolejnej osoby, która będzie pełnić funkcję Sekretarza. Myślę, że będzie to miało miejsce na początku 2017 roku. Nie mam jeszcze kandydatów na to miejsce. To trudna i odpowiedzialna funkcja, wymagająca dużej dyspozycyjności. Liczę, że społeczność brydżowa pomoże mi znaleźć odpowiednią osobę. Im szybciej tym lepiej, ponieważ dobrze by było aby się wdrażała.

Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, będę preferował pracę w grupach kompetencji. Przepraszam tych, którym to nie odpowiada, ale na chwilę obecną wydaje mi się to najbardziej efektywne rozwiązanie. Nie zamierzam ukrywać żadnych spraw. Zebrania całego Zarządu będziemy zwoływać tylko w kwestiach niezbędnych, bądź specjalnych. Najważniejsze sprawy będę konsultował telefonicznie lub emailowo.

Dodaj komentarz